Nieuwe publicaties Vorige Volgende

Meer specialisatie nodig bij advocaten en m..

Kunnen advocaten een bijberoep uitoefenen?

Hervorming tweedelijnsbijstand; stafhouder ..


Zijn er te veel advocaten in Antwerpen? Sta..

Teveel aan advocaten leidt tot overbelastin..

Numerus clausus voor advocaten?


Advocaten werken meer en meer internationaa..

Legal market has changed. Lawyers have to c..

Magistratuur: vijand van de advocaat?Advocatennet nieuwsbrief


Inschrijven

Recente berichten

Flashbericht wapenwetgeving

Door Jubel, 03 augustus 2015
cassatieGeachte mevrouw, Geachte heer, Wij vestigen graag uw aandacht op volgende wijziging: Bij KB van 15 juli 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt (BS 31 juli 2015, p. 48779) wordt het  KB van 8 […] Lees het volledige bericht

Kan een erfgerechtigde voordeel halen uit de verwerping van een nalatenschap, ook al is deze nalatenschap niet deficitair?

Door Jubel, 29 juli 2015
Johan VerstraeteIn bepaalde situaties is dit inderdaad het geval. Eerste geval: een erfgerechtigd kind heeft van zijn ouder een in te brengen schenking of legaat ontvangen. Een erfgenaam die de nalatenschap verwerpt blijft vreemd aan de erfenis, hij wordt geacht nooit erfgenaam te zijn geweest (art. 785 B.W.). Gevolg: hij kan de gift (schenking of legaat) […] Lees het volledige bericht

Verlaging tarieven schenkbelasting onroerende goederen

Door Jubel, 13 juli 2015
Screen Shot 2015-07-13 at 11.48.24Traditiegetrouw wordt er opnieuw, net voor het zomerreces, een programmawet of -decreet goedgekeurd met daarin een batterij aan fiscale maatregelen. In het federale ontwerp van Programmawet, zoals goedgekeurd door de Commissie voor de Financiën en de Begroting op 30 juni 2015, springen vooral de kaaimantaks, de karaattaks, de uitbreiding van de liquidatiereserve en de 'tax […] Lees het volledige bericht

Laat alle advocaten gratis bijstand verlenen! Mr Dyck advocaat Antwerpen


Door Jan Dyck op 29 juli 2015
Inhoud: Advocaat

Twintig tot dertig procent van de advocaten leeft van de tweedelijnsbijstand, en dus van overheidsmiddelen. Mr. Jan Dyck betreurt die evolutie en vraagt zich af of het niet tot de maatschappelijke functie van de advocaat behoort om af en toe gratis juridische bestand te verlenen.

 

Lees ook de opiniebijdrage "Trop is teveel - teveel is trop" die mr. Jan Dyck eerder publiceerde in Today's Lawyer, hét tijdschrift voor de ondernemende advocaat.

Op zoek naar meer video’s? Klik dan op één van volgende onderwerpen:
Advocaten, Juridische tweedelijnsbijstand

Koop uw wetboek, ook digitaal verkrijgbaar voor iPad.

Today's lawyer: Hét managementtijdschrift voor het advocatenkantoor


Door: Redactie: Herman Buyssens, Hugo Lamon, Isabelle Larmuseau, Alex Tallon


LexGo Law Jobs Online

Advocaat met ervaring in ondernemingsrecht (m-v)

Advocaat met ervaring in ondernemingsrecht (m-v)


Schoups is een middelgroot Belgisch advocatenkantoor met vestigingen in Antwerpen en Brussel. Het kantoor biedt...

Juriste junior Service Juridique FSMA

Juriste junior Service Juridique FSMA


Notre client est la FSMA (Financial Services and Markets Authority). La FSMA veille à l’intégrité des marchés...

Junior jurist Juridische Dienst FSMA

Junior jurist Juridische Dienst FSMA


Onze cliënt is het FSMA (Financial Services and Markets Authority). Het FSMA waakt over integriteit van de financiële markten en op de...Contact Mijn wetboek © Knops Publishing 2015