Nieuwe publicaties Vorige Volgende

Antwerpse open-advocatendag zaterdag 25 apr..

Besparingen ontwrichten Justitie

Advocaten geven gul! Geefdag in Antwerps Ju..


Hoe efficiënt zijn onze justitiediensten?..

Het menselijk kapitaal van Justitie: belang..

Minister Geens steunt Raise the Bar 3000%!


Brusselse Balie en vormingsinstituut werken..

Inzetten op groei en banen! Marianne Thyssen

Prof. dr. Blanpain heft Valklied aan!Advocatennet nieuwsbrief


Inschrijven

Recente berichten

Wat als je schulden hebt bij je overleden ouders?

Door Jubel, 13 april 2015
Johan VerstraeteStel; je hebt geld geleend bij je ouders, maar op het moment van hun overlijden is de schuld nog niet (volledig) terugbetaald. Hoe wordt dit dan geregeld bij de verdeling van de erfenis? Lees het volledige bericht

VRG-Alumniprijs voor Fernand en Karine Huts - Van den heuvel

Door Jubel, 31 maart 2015
VRG Alumniprijs 2015Op 6 maart 2015 vond traditioneel de jaarlijkse VRG-Alumnidag plaats. Om en bij de 500 alumni verzamelden in het Leuvense College De Valk. Lees het volledige bericht

Mag de rechter gecontacteerd worden door invloedrijke personen? (Toespraak)

Door Jubel, 30 maart 2015
lawyer-today-posIk vernam vorige woensdag dat de deontologie van de Vlaamse parlementsleden er zich niet tegen verzet dat een Vlaams parlementslid telefonisch contact opneemt met een rechter die met de behandeling van een bepaalde zaak gelast is, om specifieke elementen in verband met dat dossier ter kennis van de rechter te brengen. Ik neem akte van deze beslissing van de commissie deontologie van het Vlaams Parlement, die deze beslissing eenparig genomen heeft. Ik wil er wel op wijzen dat de deontologie van de rechter er zich daarentegen wel tegen verzet dat hij of zij rekening houdt met gegevens die hem of haar telefonisch, en dus essentieel niet tegensprekelijk, worden ter kennis gebracht, en dat die deontologie bovendien vereist dat dergelijke interventie onverwijld ter kennis van de korpsoverste wordt gebracht. Ik wil er bovendien op wijzen dat niet alleen de deontologie van de rechter zich daartegen verzet, maar ook de wet, de algemene rechtsbeginselen, de grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, die een eerlijk proces waarborgen. Wat zijn de feiten? Lees het volledige bericht

Het justitieplan van minister Koen Geens: opvallende voorstellen!


Door Koen Geens op 14 april 2015
Inhoud: Advocaat, Magistraat

Het justitieplan - Een efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid!

 

Justitie zal met een hinkstapsprong worden hervormd.


□ De eerste fase, de hink, is er al gekomen tijdens de vorige legislatuur door de hertekening van het gerechtelijk landschap in eerste aanleg per provincie, en van de rechtbanken van koophandel en de arbeidsrechtbanken per rechtsgebied van het hof van beroep, en door de invoering van meer beheersautonomie voor de rechterlijke orde.

□ De tweede fase, de stap, behelst de uitvoering van dit Justitieplan. Het gaat om het efficiënter en daardoor rechtvaardiger maken van justitie.
Indien we niet dringend ingrijpen, wordt een goede justitiebedeling immers moeilijk, niet alleen budgettair, maar ook functioneel. Het is belangrijk terug te gaan naar de kerntaken van justitie: echte sociale rechtvaardigheid is niet gebaat bij teveel regels en procedure. Echte rechtvaardigheid hoeft niet onbetaalbaar te zijn, indien de juiste prioriteiten worden gesteld.
De in het Justitieplan voorgestelde maatregelen zullen worden omgezet in vier wetsontwerpen die vanaf de lente achtereenvolgens zullen worden voorgelegd aan Regering en Parlement. Deze ontwerpen gaven we bescheiden de naam potpourri, en dit plan toont aan dat er een stevige kerntaken-strategie achter zit, ondanks de benaming.

→ Een eerste ontwerp betreft hervormingen in de burgerlijke procedure, met inbegrip van gerechtskosten en informatica.
→ Een tweede ontwerp gaat over het strafrecht, de strafprocedure en de strafuitvoering
→ Het derde ontwerp behandelt het personeel en de materiële infrastructuur van justitie, met inbegrip van het gedecentraliseerd bestuur van de rechterlijke orde.
→ Een vierde ontwerp, ten slotte, zal een aantal restonderwerpen afdekken die geen plaats vonden in de eerste drie.
 

□ De derde fase, de eigenlijke sprong, zijn de fundamentele hervormingen van onze basiswetgeving: nieuwe wetboeken van strafrecht en strafvordering en ingrijpende hervormingen van het burgerlijk en het ondernemingsrecht worden op stapel gezet, zodat België in het tweede decennium van de 21ste eeuw met een vernieuwd en aan eigen tijdsnoden aangepast wettelijk basiskader van wal kan steken.

Lees het volledige Justitieplan hier.
 

Op zoek naar meer video’s? Klik dan op één van volgende onderwerpen:
Advocaten, Minister van Justitie, Magistratuur

Koop uw wetboek, ook digitaal verkrijgbaar voor iPad.

Today's lawyer: Hét managementtijdschrift voor het advocatenkantoor


Door: Redactie: Herman Buyssens, Hugo Lamon, Isabelle Larmuseau, Alex Tallon

Wegwijzer Economisch Recht 2014-2015


Door: Hugo Lamon, m.m.v. Valerie Veldeman

Uitgegeven op 05 oktober 2014


LexGo Law Jobs Online

Legal experts for challenging interim projects in the Banking andamp; finance sector (m-f)

Legal experts for challenging interim projects in the Banking andamp; finance sector (m-f)


USG Legal Professionals points talented legal professionals in the right direction. If you are eager to...

Summer Associates 2015 (July or September)

Summer Associates 2015 (July or September)


Linklaters is looking for 2 Summer Associates to join our Brussels office (July or September).


Estate planning - Private Governance Experienced Consultant-Manager

Estate planning - Private Governance Experienced Consultant-Manager


Deloitte Accountancy fournit un large panel de services comptables et de contrôle aussi bien aux entreprises...Contact Mijn wetboek © Knops Publishing 2015