Home » Patrick Hofströssler, ministerieel expert

Auteur - Patrick Hofströssler, ministerieel expert

Patrick Hofströssler, ministerieel expertPatrick Hofströssler is aangesteld als ministerieel expert door minister van Justitie Koen Geens. De minister wil tegen de zomer van 2018 een beleidsplan klaar hebben over de modernisering van juridische beroepen. Daarvoor stelde hij telkens twee experts aan voor de advocaten, de bedrijfsjuristen, de notarissen en de gerechtsdeurwaarders. Enkele weken geleden mocht de minister het rapport van de advocaten al ontvangen. Samen met mr. Patrick Henry stelde mr. Hofströssler een lijvig dossier van meer dan 600 pagina’s op, dat 38 voorstellen ter modernisering van de advocatuur bevat. Dit rapport werd eveneens overgemaakt aan de OVB en aan AVOCATS.BE, die er nu een consultatieronde over starten.