Home » Interviews » Buitengewone heffing op winst versus op globale inkomsten

Advocatennet ging in gesprek met Dirk Deschrijver, auteur van het boek Inkomstenbelastingen 1919-2020. Buitengewone en tijdelijke heffingen. We legden hem enkele prangende vragen voor.

De bijzondere heffingen waren vooral belastingen op ‘winst’ en niet op ‘globale inkomsten’. Vanwaar die keuze van de wetgever om vooral winsten te belasten?

Vooral bij de oorlogsheffingen en enkele conjunctuurheffingen is dit het geval. Voor de nationale crisisbelasting of de algemene crisisbijdrage is dat anders, die werden immers wel op het globaal inkomen belast, maar dan aan een veel lager tarief.

Na de oorlog nam de fiscale wetgever de economische actoren in het vizier, de ondernemingen. Soms werden er zelfs heel specifieke belastingplichtigen geviseerd, bv. wie goederen geleverd had aan de vijand. Men wilde daarmee de oorlogsprofiteurs aanpakken. Profiteurs is het woord dat ook de officiële documenten hanteren, bv. in de memorie van toelichting.

Iets gelijkaardig gebeurde in de jaren dertig toen speculanten werden aangepakt door een bijzondere taxatie. Dit stoelde op een publieke opinie die het nodige vond dat deze profiteurs ook moesten bijdragen. Volgens minister Hendrik de Man ging het om de morele grondslag van deze heffing, de rechtvaardigheid of de equité fiscale. Achteraf was hij er in zijn memoires wel niet meer tevreden over en gaf hij toe dat deze bijzondere heffing niet had gewerkt. Zo had de regering gehoopt op een opbrengst van 200 miljoen Belgische frank, maar was de uiteindelijke opbrengst maar 85 miljoen.

Dit is een typisch fenomeen. De bijzondere heffingen hebben bijna nooit opgebracht wat men op voorhand had verwacht. Dat moet de huidige wetgever zeker ook in het achterhoofd houden.

Reactie toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Jubel Jobs

Functieomschrijving: Als ervaren dossierbeheerder beheer je zelfstandig dossiers binnen het domein vastgoed en kan je dossier-gerelateerde vragen beantwoorden tot aan de ondertekening van de akte. Overigens kijk je compromissen na […] [...]

Ben jij de proactieve allround dossierbeheerder die wij zoeken? Als allround dossierbeheerder ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig beheren van dossiers in de verschillende notariële vakgebieden. Je werkt zeer nauwkeurig […] [...]

Functieomschrijving: Als junior dossierbeheerder ben je verantwoordelijk voor de aanmaak van het fysieke en elektronische dossier alsook van de cliëntenfiches. Je ondersteunt de dossierbeheerders bij het beheer van courante dossiers […] [...]