Home » Expertise » Het wettelijk erfrecht van de ongehuwde samenwonende partner

Steeds vaker wonen partners samen zonder dat zij met elkaar gehuwd zijn. Mr. Ann Maelfait legt uit over welke erfrechtelijke aanspraken de langstlevende samenwonende partner beschikt. Wettelijke samenwoners genieten een beperkte bescherming: de langstlevende partner vererft het vruchtgebruik op de gezinswoning alsook op de inboedel ervan. De feitelijk samenwonende partner wordt, daarentegen, niet beschermd, noch onder het huidige erfrecht, noch onder het nieuwe erfrecht. Een bescherming kan evenwel ingebouwd worden, bijvoorbeeld middels het opstellen van een testament.

Reactie toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *