Home » Interviews » Ontsnappen aan oorlogsheffing: de zaken Portocarero en Lehman

Advocatennet ging in gesprek met Dirk Deschrijver, auteur van het boek Inkomstenbelastingen 1919-2020. Buitengewone en tijdelijke heffingen. We legden hem enkele prangende vragen voor.

Kan u enkele praktische voorbeelden geven van pogingen vanwege belastingplichtigen om aan de toepassing van oorlogsheffingen te ontsnappen?

Twee bekende voorbeelden. De zaak-Portocarero en de zaak-Lehman. Beide zaken die betrekking hadden op wet van 3 maart 1919.

De zaak-Portocarero. In de wet van 3 maart 1919 was een hypotheek voorzien ten voordele van de fiscus. Zelfs als die niet was ingeschreven, wat we een ‘occulte hypotheek’ noemen (die nu niet meer bestaan). In september 1919 had Portocarero een onroerend goed gekocht. Diezelfde maand nog deed de ontvanger een soort voorinkohiering en een voorlopige heffing. In april 1920 werden er twee aanslagen gevestigd in hoofde van Portocarero, voor fikse bedragen. De ontvanger wilde beslag leggen op het onroerend goed. Voor het Hof van Cassatie ontstond discussie over wanneer de hypotheek in werking was getreden: op 1 januari 1920 zoals Portocarero betoogde of op 1 januari 1919 zoals de fiscus argumenteerde. Cassatie volgde de fiscus. Die kreeg dus gelijk en mocht beslag leggen op het onroerend goed. Zo mislukte de poging van Portocarero om aan de aanslag te ontkomen door zijn geld te investeren in onroerend goed.

De zaak-Lehman. Lehman was een Nederlander die een gemeubeld gebouw bezat in Antwerpen. Hij was in 1918 gevlucht naar Nederland, en had zijn handelsboeken meegenomen. In 1919 werd hij ambtshalve belast op oorlogswinsten. Hij betaalde niet. Daarom liet de controleur beslag leggen op de roerende goederen die in het gebouw aanwezig waren. Lehman had echter een gesimuleerde overeenkomst met een andere Nederlander, meneer Van Hoogelande, die zogezegd de eigenaar was van de meubelen. De rechtbank aanvaardde echter niet dat die de eigenaar was van die goederen. De rechtbank ging er immers van dat Lehman op voorhand (hij was gevlucht voor de inwerkingtreding van de wet van 1919) had zien aankomen dat hij wel eens op oorlogswinsten zou belast kunnen worden en daarom was gevlucht en de overeenkomst met Van Hoogelande had gesimuleerd.

Reactie toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Jubel Jobs

Wie zijn we? Spartax is een advocatenkantoor dat zich specialiseert in (fiscale) vastgoedplanning. Het bestaat uit gedreven mensen voor wie de passie voor het beroep centraal staat. Binnen de grenzen […] [...]

VDV iLaw, advocatenkantoor te Gent, vestiging van VDV Advocaten te Roeselare,  specialiseert zich in de niche van het ICT-recht.  Ter ondersteuning van de verdere groei van het kantoor wil VDV […] [...]

KnopsPublishing is een snel groeiend bedrijf actief in de juridische markten. Als professioneel uitgever met producten en diensten voor de fiscale, financiële en juridische beroepen is KnopsPublishing bedenker van innovatieve […] [...]