Home » Interviews » Tijdelijke heffing is geen structurele hervorming

Advocatennet ging in gesprek met Dirk Deschrijver, auteur van het boek Inkomstenbelastingen 1919-2020. Buitengewone en tijdelijke heffingen. We legden hem enkele prangende vragen voor.

U schrijft dat de invoering van de tijdelijke heffingen eigenlijk bijna nooit gepaard gaat met een structurele hervorming maar enkel dient geld om in het laatje te brengen. Is dat geen gemiste kans?

Het is eigenlijk van belang om dit te zien als twee verschillende zaken. In de jaren dertig en veertig voerde de overheid deze tijdelijke heffingen in omdat er op korte termijn nood was aan geldmiddelen. Er bleef dan geen tijd over voor meer structurele hervormingen. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de parlementaire stukken bij de wet van 1932, die in volle economische crisis buitengewone opcentiemen zou invoeren. Bovendien bleven vanaf 1933 de Duitse herstelbetalingen voor WO I uit, na de machtsovername van Hitler. Dit werd besproken in de Kamercommissie van de Financiën, Begroting en Bezuinigingen (merk op dat zelfs in de naam van de Commissie naar “bezuinigingen” wordt verwezen), waar ze vreesden voor inflatie (zoals die in 1927 had gewoed). De verslaggever van de Commissie merkte uitdrukkelijk op dat de maatregel uitsluitend werd ingegeven door “dringende noodwendigheden, ze raken niet aan de grond van de zaken (…) het is nu het ogenblik niet om aan een verbetering aan het stelsel te denken, maar voor maatregelen die geld moeten verschaffen…”. Hij gaat zelfs verder en zegt dat het ongepast zou zijn om hier nu gebruik van te maken om nieuwigheden in te voeren.

Reactie toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Jubel Jobs

Functieomschrijving: Als ervaren dossierbeheerder beheer je zelfstandig dossiers binnen het domein vastgoed en kan je dossier-gerelateerde vragen beantwoorden tot aan de ondertekening van de akte. Overigens kijk je compromissen na […] [...]

Ben jij de proactieve allround dossierbeheerder die wij zoeken? Als allround dossierbeheerder ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig beheren van dossiers in de verschillende notariële vakgebieden. Je werkt zeer nauwkeurig […] [...]

Functieomschrijving: Als junior dossierbeheerder ben je verantwoordelijk voor de aanmaak van het fysieke en elektronische dossier alsook van de cliëntenfiches. Je ondersteunt de dossierbeheerders bij het beheer van courante dossiers […] [...]