Home » Events » Vervolgd vanwege de verdediging van een cliënt: de advocaat op de vlucht in de kijker

Op 10 december vieren we wereldwijd de ondertekening van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Deze verjaardag valt samen met de Dag van de Advocaat, een verjaardag waar tot op heden jammer genoeg weinig ruchtbaarheid aan werd gegeven.

Daarom besliste de Liga voor Mensenrechten, in samenwerking met Balie Antwerpen, om dit jaar wel deze dag te vieren. Als thema werd gekozen voor ‘de advocaat op de vlucht’: in veel landen is het voor advocaten immers niet veilig om eender welke cliënt te verdedigen – het kan zelfs voor henzelf een vervolging opleveren. Verschillende gevluchte advocaten uit landen als Syrië en Turkije deden hun beklijvende verhaal.

Reactie toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *