Home » Events » Willem Debeuckelaere: Advocaten moeten gevoelige gegevens beveiligen

Willem Debeuckelaere is voorzitter van de Belgische Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, rechter bij de Rechtbank van eerste aanleg, en raadgever bij het hof van Beroep te Gent, en was Kabinetschef van de Belgische Minister van Binnenlandse Zaken van 1995 tot 1998.

Tijdens de Masterclass GDPR van Flexsoft  (20 maart 2018) lichtte de heer Willem Debeuckelaere toe wat de GDPR betekent voor advocaten, die beroepsmatig met gevoelige gegevens van hun cliënteel omgaan. Vertrouwelijke gegevens moeten vertrouwelijk blijven en dus beveiligd worden. Daarvoor zijn firewalls, wachtwoorden en encryptie noodzakelijk – en dat laatste is minder complex dan het lijkt. De heer Debeuckelaere ziet hier ook een rol weggelegd voor de balies, de OVB en de softwareleveranciers, want zij kunnen beveiliging handig en makkelijk maken voor de klassieke advocatuur.

Ontdek hier het 13-stappenplan van de Privacycommissie ter voorbereiding op de GDPR.

Klik hier voor meer informatie over de Masterclass.

Reactie toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *